Pilih, bayar dan tunggu buku sampai ke rumah anda!

+601158381349

Tafsir Al-Azhar: Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24 (L228,S64,G65)

HARGA: RM25.00

Berat | 0.425kg
  • Kuantiti: 436
  • Produk SKU: 978-967-481-371-0
Qty
Penghantaran

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

 

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 24, iaitu Surah Al-Ghafir, Az-Zumar, dan Fussilat. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

 

Isi Kandungan

 

PENGANTAR JUZ 24 3

Surah az-zumar (BATU BESAR) 7

Disuruh Mempertimbangkan Baik-Baik 22

Perhambaan kepada Allah Secara Ikhlas 29

Taghut 36

Sebaik-baik Kata 50

Engkau Akan Mati 56

Kepercayaan Asli 69

Di antara Mati dan Tidur 77

Sikap Manusia 90

Jangan Putus Asa dari Rahmat Allah! 96

Kembalilah kepada Allah! 105

Manusia Tidak Insaf Terhadap Allah 117

Surah ghafir (YANG MAHA PENGAMPUN) 125

Hubungan Malaikat dengan Orang yang Beriman 140

Kemurkaan-Ku dan Kemurkaanmu! 147

Menghadapi Hari Kiamat 152

Katak di Bawah Tempurung 162

Siapa Dapat Menolak Bencana Allah? 169

Pertengkaran Penghuni Neraka 193

Masalah Penciptaan! 201

Beberapa Sifat Kebesaran Allah 213

Mereka yang Mendustakan Al-Kitab 223

Binatang Ternak 232

Surah fussilat (YANG DIJELASKAN) _______________________ 241

Renungan 253

Ancaman Shaa’iqah (Petir) 263

Musuh-Musuh Allah 273

Neraka Balasan Orang Kafir 284

Istiqamah 289

Dakwah 302

Taktik Dakwah 307

Malam dan Siang 314